نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش پنجم

Exdata5
ویژه اعضا

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش چهارم

Exdata4
ویژه اعضا

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش سوم

Exdata3
ویژه اعضا

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش دوم

Exdata2
ویژه اعضا

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش اول

Exdata1
ویژه اعضا

نحوه ی استفاده از آموزش های رایگان همگام با دوره ی وی ری

ویدیو 5
ویژه اعضا

آموزش فرمت HDR و استفاده صحیح از آن

ویدیو 4
ویژه اعضا

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر Vray بخش دوم

ویدیو 3
ویژه اعضا

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر Vray بخش اول

ویدیو 2
ویژه اعضا

کرکسیون جلسه اول نود و نهمین دوره جامع آموزش موتور رندر وی ری

ویدیو 1
ویژه اعضا