نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش پنجم

Exdata5

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش چهارم

Exdata4

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش سوم

Exdata3

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش دوم

Exdata2

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش اول

Exdata1

Close

نحوه ی استفاده از آموزش های رایگان همگام با دوره ی وی ری

ویدیو 5

Close

آموزش فرمت HDR و استفاده صحیح از آن

ویدیو 4

Close

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر Vray بخش دوم

ویدیو 3

Close

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر Vray بخش اول

ویدیو 2

Close

کرکسیون جلسه اول نود و نهمین دوره جامع آموزش موتور رندر وی ری

ویدیو 1