نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
آموزش وی ری
Close

Light Cache

Exdata ویدیو 6

آموزش وی ری
Close

Photon Mapping بخش دوم

Exdata ویدیو 5

آموزش وی ری
Close

Photon Mapping بخش اول

Exdata ویدیو 4

آموزش وی ری
Close

Irradiance map بخش سوم

ویدیو 3

آموزش وی ری
Close

Irradiance map بخش دوم

ویدیو 2

آموزش وی ری
Close

Irradiance map بخش اول

ویدیو 1