نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
آموزش وی ری
Close

physical camera

Exdata ویدیو 09

آموزش وی ری
Close

Environment

Exdata ویدیو 08

آموزش وی ری
Close

Color Mapping بخش دوم

Exdata ویدیو 07

آموزش وی ری
Close

Color Mapping بخش اول

Exdata ویدیو 06

آموزش وی ری
Close

Global Switches

Exdata ویدیو 5

آموزش وی ری
Close

V-RAY CAMERA

ویدیو 04

آموزش وی ری
Close

Image Sampling بخش سوم

ویدیو 03

آموزش وی ری
Close

Image Sampling بخش دوم

ویدیو 02

آموزش وی ری
Close

Image Sampling بخش اول

ویدیو 01