نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

Light Cache

Exdata3
ویژه اعضا

Photon Mapping بخش دوم

Exdata2
ویژه اعضا

Photon Mapping بخش اول

Exdata1
ویژه اعضا

Irradiance map بخش سوم

ویدیو 3
ویژه اعضا

Irradiance map بخش دوم

ویدیو 2
ویژه اعضا

Irradiance map بخش اول

ویدیو 1
ویژه اعضا