نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

نحوه استفاده از آموزش های رایگان همگام با دوره وی ری

ویدیو 4

Close

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر وی ری بخش دوم

ویدیو 3

Close

توضیحات مقدماتی پیرامون رندرینگ و موتور رندر وی ری بخش اول

ویدیو 2

Close

کرکسیون جلسه ی اول صدمین دوره جامع آموزش موتور رندر وی ری

ویدیو 1

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش پنجم

Exdata5

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش چهارم

Exdata4

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش سوم

Exdata3

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش دوم

Exdata2

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش اول

Exdata1

آموزش نصب وی ری
Close

آموزش نصب وی ری

Installing Vray

آموزش وی ری
Close

تفاوت بین HDR Image و Raster Image

HDR Image

تنظیمات رندر وی ری
Close

تنظیمات رندر وی ری

ویدیو 03