نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش پنجم

Exdata5

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش چهارم

Exdata4

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش سوم

Exdata3

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش دوم

Exdata2

Close

آشنایی عمیق و موشکافانه موتور رندر وی ری و مباحث زیبایی شناسی رندرینگ بخش اول

Exdata1

آموزش نصب وی ری
Close

آموزش نصب وی ری

Installing Vray

آموزش وی ری
Close

تفاوت بین HDR Image و Raster Image

HDR Image

تنظیمات رندر وی ری
Close

تنظیمات رندر وی ری

ویدیو 03

آموزش distributed rendering
Close

آموزش distributed rendering

ویدیو 02

آموزش وی ری
Close

توضیحات ابتدایی

ویدیو 01