نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

فایل پروژه جلسه یازدهم ورکشاپ دوره 106 تری دی مکس

Project-Files
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی درب و پنجره در تری دی مکس

ویدیو 24
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی کتابخانه در تری دی مکس

ویدیو 23
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تندیس تزئینی در تری دی مکس بخش دوم

ویدیو 22
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تندیس تزئینی در تری دی مکس بخش اول

ویدیو 21
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی مبلمان راحتی در تری دی مکس بخش چهارم

ویدیو 20
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی مبلمان راحتی در تری دی مکس بخش سوم

ویدیو 19
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی مبلمان راحتی در تری دی مکس بخش دوم

ویدیو 18
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی مبلمان راحتی در تری دی مکس بخش اول

ویدیو 17
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل آپارتمانی در تری دی مکس بخش پنجم

ویدیو 16
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل آپارتمانی در تری دی مکس بخش چهارم

ویدیو 15
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل آپارتمانی در تری دی مکس بخش سوم

ویدیو 14
ویژه اعضا