نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

فایل پروژه جلسه پنجم ورکشاپ اول دوره 102

project File
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل در تری دی مکس بخش چهارم

Exdata ویدیو 22
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل در تری دی مکس بخش سوم

Exdata ویدیو 21
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل در تری دی مکس بخش دوم

Exdata ویدیو 20
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گل در تری دی مکس بخش اول

Exdata ویدیو 19
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی گلدان در تری دی مکس

Exdata ویدیو 18
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی نقش برجسته در تری دی مکس بخش سوم

Exdata ویدیو 17
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی نقش برجسته در تری دی مکس بخش دوم

Exdata ویدیو 16
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی نقش برجسته در تری دی مکس بخش اول

Exdata ویدیو 15
ویژه اعضا

پیانو رویال بخش سیزدهم

ویدیو 14
ویژه اعضا

پیانو رویال بخش دوازدهم

ویدیو 13
ویژه اعضا

پیانو رویال بخش یازدهم

ویدیو 12
ویژه اعضا