ورکشاپ اول صد و دومین دوره حضوری تری دی مکس ؛ فضای نشیمن انتخاب شده برای این ورکشاپ  به سبک مدرن می باشد و با بهره گیری از ترکیب رنگ ها علاوه بر ارائه طرحی مدرن طراح توانسته است تا فضایی صمیمی را پدید آورد، قبل از شروع مدلسازی باید به ارزیابی فضا و آبجکت ها بپردازیم تا بتوانیم بر فضا تسلط پیدا کنیم ، تحلیل و بررسی فضا در روند مدلسازی امری ضروری است تا بتوانیم با صرفه جویی در زمان تمام آبجکت ها را شناسایی و اقدام به مدلسازی آبجکت با سریعترین و بهترین تکنیک مادلینگ نماییم.

زمانی که به تحلیل فضا می پردازید امکان تحلیل هه جانبه در اختیارتان قرار می گیرد و به خوبی می توانید در مسیر Workflow حرکت نمایید. در این شیوه به ساخت تک تک آبجکت ها می پردازیم سپس فضای اصلی را مدل خواهیم کرد و از آبجکت های ساخته شده در تکمیل پروژه بهره می گیریم.


 

نمایش سایدبار

جلسه اول (9)

جلسه دوم (8)

جلسه سوم (9)

جلسه چهارم (27)

جلسه پنجم (23)

جلسه ششم (8)

جلسه هفتم (9)

جلسه هشتم (7)