نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

فایل پروژه جلسه هفتم ورکشاپ دوره 104 تری دی مکس

project Files

Close

آموزش مدل سازی چراغ مطالعه 2 در تری دی مکس بخش چهارم

ویدیو 10

Close

آموزش مدل سازی چراغ مطالعه 2 در تری دی مکس بخش سوم

ویدیو 9

Close

آموزش مدل سازی چراغ مطالعه 2 در تری دی مکس بخش دوم

ویدیو 8

Close

آموزش مدل سازی چراغ مطالعه 2 در تری دی مکس بخش اول

ویدیو 7

Close

آموزش مدل سازی کلید و پریز کلاسیک بخش پنجم

ویدیو 6

Close

آموزش مدل سازی کلید و پریز کلاسیک بخش چهارم

ویدیو 5

Close

آموزش مدل سازی کلید و پریز کلاسیک بخش سوم

ویدیو 4

Close

آموزش مدل سازی کلید و پریز کلاسیک بخش دوم

ویدیو 3

Close

آموزش مدل سازی کلید و پریز کلاسیک بخش اول

ویدیو 2

آموزش تری دی مکس
Close

کرکسیون جلسه هفتم ورکشاپ آموزش تری دی مکس

ویدیو 1