نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

فایل پروژه جلسه یازدهم ورکشاپ دوره 104 تری دی مکس

Project files
ویژه اعضا

آموزش شبیه سازی باد و اثر گذاری آن بر روی پرده

ویدیو 19
ویژه اعضا

اجرای قسمت های پایانی اتاق خواب 3 در تری دی مکس

ویدیو 18
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش چهارم

ویدیو 17
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش سوم

ویدیو 16
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش دوم

ویدیو 15
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش اول

ویدیو 14
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش دوازدهم

ویدیو 13
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش یازدهم

ویدیو 12
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش دهم

ویدیو 11
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش نهم

ویدیو 10
ویژه اعضا

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش هشتم

ویدیو 9
ویژه اعضا