نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

فایل پروژه جلسه یازدهم ورکشاپ دوره 104 تری دی مکس

Project files

Close

آموزش شبیه سازی باد و اثر گذاری آن بر روی پرده

ویدیو 19

Close

اجرای قسمت های پایانی اتاق خواب 3 در تری دی مکس

ویدیو 18

Close

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش چهارم

ویدیو 17

Close

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش سوم

ویدیو 16

Close

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش دوم

ویدیو 15

Close

آموزش مدل سازی کمد اتاق خواب سوم در تری دی مکس بخش اول

ویدیو 14

Close

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش دوازدهم

ویدیو 13

Close

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش یازدهم

ویدیو 12

Close

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش دهم

ویدیو 11

Close

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش نهم

ویدیو 10

Close

آموزش مدل سازی تخت خواب در تری دی مکس بخش هشتم

ویدیو 9