نمایش فیلتر

ورکشاپ دوره 107 (33)

صد و هفتمین دوره حضوری تری دی مکس (26)

ورکشاپ دوره 106 (118)

صد و ششمین دوره حضوری تری دی مکس(تاریخ برگزاری 98/3/21) (26)

ورکشاپ دوره 105 (129)

صد و پنجمین دوره حضوری تری دی مکس (تاریخ برگزاری 97/11/17 ) (26)

ورکشاپ دوره 104 (108)

صد و چهارمین دوره حضوری تری دی مکس(تاریخ برگزاری 97/09/20) (26)

ورکشاپ دوره 103 (125)

صد و سومین دوره حضوری تری دی مکس ( تاریخ برگزاری 14 / 05 /97 ) (26)

ورکشاپ دوم دوره 102 (44)

ورکشاپ اول دوره 102 (100)

صد و دومین دوره حضوری تری دی مکس ( 20 / 03 /97 ) (26)

ورکشاپ دوره 101 تری ی مکس (28)

ورکشاپ دوره 100 تری دی مکس (36)

ورکشاپ دوره 99 تری دی مکس (44)

ورکشاپ دوره 98 (61)

ورکشاپ دوره 97 (46)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان بیمه مرکزی (142)

آموزش تری دی مکس اجرای برج خلیفه (65)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان لوتوس (49)

آموزش تری دی مکس اجرای برج شانگهای (26)

آموزش تری دی مکس اجرای برج میلاد (55)

آموزش تری دی مکس اجرای برج گرکین (44)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان گلستان (120)

آموزش تری دی مکس اجرای موزه گوگنهایم بیلبائو (174)

آموزش تری دی مکس اجرای پردیس سینمایی ملت (44)

آموزش تری دی مکس اجرای مجموعه حیدر علی اف (70)