نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

آموزش Fillet Surface rollout در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش (Surface Edge Curve (NURBS در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش ساخت و تاثیر بر point sub-object در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش Multicurve Trimmed Surface rollout در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش Multisided Blend Surface rollout در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش 2Rail Sweep Surface rollout در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش 1Rail Sweep Surface rollout در تری دی مکس بخش دوم

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش 1Rail Sweep Surface rollout در تری دی مکس بخش اول

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش (UV Loft Surface rollout (NURBS در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش (U Loft Surface rollout (NURBS در تری دی مکس بخش دوم

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش (U Loft Surface rollout (NURBS در تری دی مکس بخش اول

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!
بستن

آموزش (Cap Surface rollout (NURBS در تری دی مکس

Creating and Editing NURBS Sub-Objects
رایگان!