نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

بخش سوم نکات کاربردی مربوط به موتور رندر Mental Ray

Mental Ray

Close

بخش دوم نکات کاربردی مربوط به موتور رندر Mental Ray

Mental Ray

Close

بخش اول نکات کاربردی مربوط به موتور رندر Mental Ray

Mental Ray

Close

بخش دوم معرفی اصطلاحات مربوط به موتور رندر

Mental Ray

Close

بخش اول معرفی اصطلاحات مربوط به موتور رندر

Mental Ray

Close

بخش دوم آموزش Distributed Bucket Rendering Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

بخش اول آموزش Distributed Bucket Rendering Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

آموزش Diagnostics Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

بخش دوم آموزش Translator Options Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

بخش اول آموزش Translator Options Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

آموزش Reuse (FG-and GI Disk Caching) Rollout در تری دی مکس

Mental Ray

Close

بخش سوم آموزش Caustics and Global Illumination Rollout در تری دی مکس

Mental Ray