نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آموزش Render Surface Map در تری دی مکس

Render Surface Map
رایگان!

آموزش Clean MultiMaterial Utility در تری دی مکس

Clean MultiMaterial Utility
رایگان!

آموزش Channel Info Utility در تری دی مکس

Channel Info Utility
رایگان!

آموزش assign vertex colors utility در تری دی مکس

assign vertex colors utility
رایگان!

آموزش Viewport Canvas در تری دی مکس

Viewport Canvas
رایگان!

آموزش Texture Lookup 2d Shader in MetaSL در تری دی مکس

Texture Lookup 2d Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش Normals Make Normal Shader in MetaSL در تری دی مکس

Normals Make Normal Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش normals bumpmap Shader in MetaSL در تری دی مکس

normals bumpmap Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش Math Color Multiply Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Multiply Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش Math Color Mix Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Mix Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش Math Color Add Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Add Shader in MetaSL
رایگان!

آموزش Illumination Phong Shader in MetaSL در تری دی مکس

Illumination Phong Shader in MetaSL
رایگان!