نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش Render Surface Map در تری دی مکس

Render Surface Map

Close

آموزش Clean MultiMaterial Utility در تری دی مکس

Clean MultiMaterial Utility

Close

آموزش Channel Info Utility در تری دی مکس

Channel Info Utility

Close

آموزش assign vertex colors utility در تری دی مکس

assign vertex colors utility

Close

آموزش Viewport Canvas در تری دی مکس

Viewport Canvas

Close

آموزش Texture Lookup 2d Shader in MetaSL در تری دی مکس

Texture Lookup 2d Shader in MetaSL

Close

آموزش Normals Make Normal Shader in MetaSL در تری دی مکس

Normals Make Normal Shader in MetaSL

Close

آموزش normals bumpmap Shader in MetaSL در تری دی مکس

normals bumpmap Shader in MetaSL

Close

آموزش Math Color Multiply Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Multiply Shader in MetaSL

Close

آموزش Math Color Mix Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Mix Shader in MetaSL

Close

آموزش Math Color Add Shader in MetaSL در تری دی مکس

Math Color Add Shader in MetaSL

Close

آموزش Illumination Phong Shader in MetaSL در تری دی مکس

Illumination Phong Shader in MetaSL