نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش Reflect/Refract Map

Reflect/Refract Map

Close

آموزش Raytrace Map

Raytrace Map

Close

آموزش Thin Wall Refraction Map

Thin Wall Refraction Map

Close

آموزش Flat Mirror Map

Flat Mirror Map

Close

آموزش Vertex Color Map

Vertex Color Map

Close

آموزش RGB Tint Map

RGB Tint Map

Close

آموزش Color Correction Map

Color Correction Map

Close

آموزش RGB Multiply Map

RGB Multiply Map

Close

آموزش Mix Map

Mix Map

Close

آموزش Mask Map

Mask Map

Close

آموزش Composite Map

Composite Map

Close

آموزش Wood Map

Wood Map