نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش DirectX Shader Metal Bump Rollout در تری دی مکس

DirectX Shader Metal Bump Rollout

Close

آموزش DirectX Shader LightMap Rollout در تری دی مکس

DirectX Shader LightMap Rollout

Close

آموزش DirectX Manager Rollout در تری دی مکس

DirectX Manager Rollout

Close

آموزش mental ray Connection Rollout در تری دی مکس

mental ray Connection Rollout

Close

آموزش SuperSampling Rollout در تری دی مکس

SuperSampling Rollout

Close

آموزش antialiasing در تری دی مکس

antialiasing

Close

آموزش material explorer Lower در تری دی مکس

material explorer Lower

Close

آموزش Material Explorer در تری دی مکس

Material Explorer

Close

آموزش Material Map Browser در تری دی مکس

Material Map Browser

Close

آموزش Drag and Drop Sub Object Material Assign در تری دی مکس

Drag and Drop Sub Object Material Assign

Close

آموزش Copying and Pasting and Swap در تری دی مکس

Copying and Pasting and Swap

Close

آموزش Slate Material Editor Toolbar در تری دی مکس

Slate Material Editor Toolbar