نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آموزش DirectX Shader Metal Bump Rollout در تری دی مکس

DirectX Shader Metal Bump Rollout
رایگان!

آموزش DirectX Shader LightMap Rollout در تری دی مکس

DirectX Shader LightMap Rollout
رایگان!

آموزش DirectX Manager Rollout در تری دی مکس

DirectX Manager Rollout
رایگان!

آموزش mental ray Connection Rollout در تری دی مکس

mental ray Connection Rollout
رایگان!

آموزش SuperSampling Rollout در تری دی مکس

SuperSampling Rollout
رایگان!

آموزش antialiasing در تری دی مکس

antialiasing
رایگان!

آموزش material explorer Lower در تری دی مکس

material explorer Lower
رایگان!

آموزش Material Explorer در تری دی مکس

Material Explorer
رایگان!

آموزش Material Map Browser در تری دی مکس

Material Map Browser
رایگان!

آموزش Drag and Drop Sub Object Material Assign در تری دی مکس

Drag and Drop Sub Object Material Assign
رایگان!

آموزش Copying and Pasting and Swap در تری دی مکس

Copying and Pasting and Swap
رایگان!

آموزش Slate Material Editor Toolbar در تری دی مکس

Slate Material Editor Toolbar
رایگان!