نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش mental ray Light Shader Rollout

mental ray Light Shader Rollout

Close

آموزش mental ray Indirect Illumination Rollout

mental ray Indirect Illumination Rollout

Close

آموزش Atmospheres & Effects

Atmospheres & Effects

Close

آموزش Shadow Parameters

Shadow Parameters

Close

آموزش Hair Light Attr Rollout

Hair Light Attr Rollout

Close

آموزش Advanced Effects Rollout

Advanced Effects Rollout

Close

آموزش Spotlight Parameters

Spotlight Parameters

Close

آموزش Intensity/Color/Attenuation Rollout

Intensity/Color/Attenuation Rollout

Close

آموزش Select And Manipulate

Select And Manipulate

Close

آموزش Ray-Traced Shadow Parameters Rollout

Ray-Traced Shadow Parameters Rollout

Close

آموزش Optimizations Rollout

Optimizations Rollout

Close

آموزش Area Shadows Rollout

Area Shadows Rollout