نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آموزش mental ray Light Shader Rollout در تری دی مکس

mental ray Light Shader Rollout
رایگان!

آموزش mental ray Indirect Illumination Rollout در تری دی مکس

mental ray Indirect Illumination Rollout
رایگان!

آموزش Atmospheres & Effects در تری دی مکس

Atmospheres & Effects
رایگان!

آموزش Shadow Parameters در تری دی مکس

Shadow Parameters
رایگان!

آموزش Hair Light Attr Rollout در تری دی مکس

Hair Light Attr Rollout
رایگان!

آموزش Advanced Effects Rollout در تری دی مکس

Advanced Effects Rollout
رایگان!

آموزش Spotlight Parameters در تری دی مکس

Spotlight Parameters
رایگان!

آموزش Intensity/Color/Attenuation Rollout در تری دی مکس

Intensity/Color/Attenuation Rollout
رایگان!

آموزش Select And Manipulate در تری دی مکس

Select And Manipulate
رایگان!

آموزش Ray-Traced Shadow Parameters Rollout در تری دی مکس

Ray-Traced Shadow Parameters Rollout
رایگان!

آموزش Optimizations Rollout در تری دی مکس

Optimizations Rollout
رایگان!

آموزش Area Shadows Rollout در تری دی مکس

Area Shadows Rollout
رایگان!