نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش Shape/Area Shadows Rollout

Shape/Area Shadows Rollout

Close

آموزش Intensity/Color/Attenuation Rollout

Intensity/Color/Attenuation Rollout

Close

آموزش Distribution Rollout

Distribution rellout

Close

آموزش Templates Rollout

Templates Rollout

Close

آموزش General Parameters Rollout

General Parameters Rollout

Close

آموزش شناخت Target در نورها

Target Light and Look At

Close

معرفی Shape/Area Shadows Rollout

Shape/Area Shadows Rollout

Close

مقدمات و آشنایی با Photometric Lights

intro photometric lights