نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

نمایش و تغییر گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

نمایش و تغییر نرمال ها در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

تنظیم نرمال ها و گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش Color Clipboard Utility در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش Color Selector Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش Object Color Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش تخصیص رنگ به اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش ساخت اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

آموزش استفاده از پنل Create در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش دوم

Basics of Creating and Modifying Objects

Close

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش اول

Basics of Creating and Modifying Objects