نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

نمایش و تغییر گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

نمایش و تغییر نرمال ها در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

تنظیم نرمال ها و گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش Color Clipboard Utility در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش Color Selector Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش Object Color Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش تخصیص رنگ به اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش ساخت اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

آموزش استفاده از پنل Create در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش دوم

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش اول

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!