نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش افزودن controllers به Biped در تری دی مکس

Basic of Biped

Close

آموزش Freeform Animation در تری دی مکس بخش دوم

Basic of Biped

Close

آموزش Freeform Animation در تری دی مکس بخش اول

Basic of Biped

Close

آموزش Footstep Mode در تری دی مکس بخش پنجم

Basic of Biped

Close

آموزش Footstep Mode در تری دی مکس بخش چهارم

Basic of Biped

Close

آموزش Footstep Mode در تری دی مکس بخش سوم

Basic of Biped

Close

آموزش Footstep Mode در تری دی مکس بخش دوم

Basic of Biped

Close

آموزش Footstep Mode در تری دی مکس بخش اول

Basic of Biped

Close

آموزش استفاده از Biped در تری دی مکس بخش دوم

Basic of Biped

Close

آموزش استفاده از Biped در تری دی مکس بخش اول

Basic of Biped

Close

آموزش physique modifier در تری دی مکس

Basic of Biped

Close

مبانی استفاده از Biped در تری دی مکس

Basic of Biped