ZTools در زیبراش چه کاربردی دارد ؟

در تمام نرم افزار های سه بعدی مجموعه دستوراتی جهت خلق یک آبجکت و یا حجم وجود دارد نرم افزار زیبراش نیز از این امر مستثنی نیست، و مجموعه...

ادامه خواندن

12