نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
آموزش وی ری
بستن

physical camera

Exdata6
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Environment

Exdata5
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Color Mapping بخش دوم

Exdata4
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Color Mapping بخش اول

Exdata3
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Global Switches

Exdata2
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

V-RAY CAMERA

Exdata1
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Image Sampling بخش سوم

ویدیو 03
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Image Sampling بخش دوم

ویدیو 02
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Image Sampling بخش اول

ویدیو 01
ویژه اعضا