نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
آموزش وی ری
بستن

Light Cache

Exdata3
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Photon Mapping بخش دوم

Exdata2
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Photon Mapping بخش اول

Exdata1
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Irradiance map بخش سوم

ویدیو 3
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Irradiance map بخش دوم

ویدیو 2
ویژه اعضا
آموزش وی ری
بستن

Irradiance map بخش اول

ویدیو 1
ویژه اعضا