نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

آموزش mental ray Light Shader Rollout در تری دی مکس

mental ray Light Shader Rollout
رایگان!
بستن

آموزش mental ray Indirect Illumination Rollout در تری دی مکس

mental ray Indirect Illumination Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Atmospheres & Effects در تری دی مکس

Atmospheres & Effects
رایگان!
بستن

آموزش Shadow Parameters در تری دی مکس

Shadow Parameters
رایگان!
بستن

آموزش Hair Light Attr Rollout در تری دی مکس

Hair Light Attr Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Advanced Effects Rollout در تری دی مکس

Advanced Effects Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Spotlight Parameters در تری دی مکس

Spotlight Parameters
رایگان!
بستن

آموزش Intensity/Color/Attenuation Rollout در تری دی مکس

Intensity/Color/Attenuation Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Select And Manipulate در تری دی مکس

Select And Manipulate
رایگان!
بستن

آموزش Ray-Traced Shadow Parameters Rollout در تری دی مکس

Ray-Traced Shadow Parameters Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Optimizations Rollout در تری دی مکس

Optimizations Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Area Shadows Rollout در تری دی مکس

Area Shadows Rollout
رایگان!
بستن

آموزش Standard Lights در تری دی مکس

Standard Lights
رایگان!
بستن

آموزش mr Area Omni در تری دی مکس

mr Area Omni
رایگان!
بستن

آموزش mr Area Spotlight در تری دی مکس

mr Area Spotlight
رایگان!
بستن

آموزش Skylight در تری دی مکس

Skylight
رایگان!
بستن

آشنایی با Standard Light در تری دی مکس

Intro Standard Light
رایگان!