نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

نمایش و تغییر گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

نمایش و تغییر نرمال ها در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

تنظیم نرمال ها و گروه های هموارسازی در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش Color Clipboard Utility در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش Color Selector Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش Object Color Dialog در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش تخصیص رنگ به اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش ساخت اشیاء در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

آموزش استفاده از پنل Create در تری دی مکس

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش دوم

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!
بستن

مبانی ساخت و تغییر اشیاء تری دی مکس بخش اول

Basics of Creating and Modifying Objects
رایگان!