نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
آموزش Object Properties
بستن

آموزش Object Properties در تری دی مکس

Exdata4
ویژه اعضا
آموزش تری دی مکس
بستن

آموزش unit setup در تری دی مکس

Exdata3
ویژه اعضا
آموزش Application Menu
بستن

آموزش Application Menu در تری دی مکس

Exdata2
ویژه اعضا
آموزش Extended Primitives
بستن

آموزش Extended Primitives در تری دی مکس

Exdata1
ویژه اعضا
آموزش تری دی مکس
بستن

آموزش Extended Splines در تری دی مکس

ویدیو 3
ویژه اعضا
آموزش spline
بستن

آموزش Spline در تری دی مکس

ویدیو 2
ویژه اعضا