نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
آموزش Object Properties
بستن

آموزش Object Properties در تری دی مکس

exdata ویدیو 7
ویژه اعضا
آموزش تری دی مکس
بستن

آموزش unit setup در تری دی مکس

exdata ویدیو 6
ویژه اعضا
آموزش Application Menu
بستن

آموزش Application Menu در تری دی مکس

exdata ویدیو 5
ویژه اعضا
آموزش Extended Primitives
بستن

آموزش Extended Primitives در تری دی مکس

exdata ویدیو 4
ویژه اعضا
آموزش تری دی مکس
بستن

آموزش Extended Splines در تری دی مکس

ویدیو 3
ویژه اعضا
آموزش spline
بستن

آموزش Spline در تری دی مکس

ویدیو 2
ویژه اعضا