نمایش سایدبار

آموزش جامع تری دی استودیو مکس(رایگان) (2537)

آموزش تری دی مکس اجرای مجموعه حیدر علی اف(رایگان) (70)

ورکشاپ دوره 109 (20)

صد و نهمین دوره ی حضوری آموزش تری دی مکس (تاریخ برگزاری 1398/11/02) (26)

ورکشاپ دوره 108 (165)

صد و هشتمین دوره حضوری آموزش تری دی مکس ( تاریخ برگزاری 98/09/05 ) (26)

ورکشاپ دوره 107 (64)

صد و هفتمین دوره حضوری تری دی مکس (26)

ورکشاپ دوره 106 (118)

صد و ششمین دوره حضوری تری دی مکس(تاریخ برگزاری 98/3/21) (26)

ورکشاپ دوره 105 (129)

صد و پنجمین دوره حضوری تری دی مکس (تاریخ برگزاری 97/11/17 ) (26)

ورکشاپ دوره 104 (108)

صد و چهارمین دوره حضوری تری دی مکس(تاریخ برگزاری 97/09/20) (26)

ورکشاپ دوره 103 (125)

صد و سومین دوره حضوری تری دی مکس ( تاریخ برگزاری 14 / 05 /97 ) (26)

ورکشاپ دوره 102 (144)

صد و دومین دوره حضوری تری دی مکس ( 20 / 03 /97 ) (26)

ورکشاپ دوره 101 تری ی مکس (28)

صد و یکمین دوره حضوری تری دی مکس ( 06 / 11 /96 ) (25)

ورکشاپ دوره 100 تری دی مکس (36)

صدمین دوره حضوری تری دی مکس ( 22 / 08 /96 ) (25)

ورکشاپ دوره 99 تری دی مکس (44)

نود و نهمین دوره حضوری تری دی مکس ( 18 / 02 /96 ) (25)

ورکشاپ دوره 98 (61)

نود و هشتمین دوره حضوری تری دی مکس ( 09 / 11 /95 ) (25)

ورکشاپ دوره 97 (47)

نود و هفتمین دوره حضوری تری دی مکس ( 18 / 09 /95 ) (25)

ورکشاپ دوره 96 (30)

نود و ششمین دوره حضوری تری دی مکس ( 13 / 05 /95 ) (25)

ورکشاپ دوره 95 (33)

نود و پنجمین دوره حضوری تری دی مکس ( 10 / 03 /95 ) (25)

ورکشاپ دوره 94 (36)

ورکشاپ دوره 93 (38)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان بیمه مرکزی (142)

آموزش تری دی مکس اجرای برج خلیفه (65)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان لوتوس (49)

آموزش تری دی مکس اجرای برج شانگهای (26)

آموزش تری دی مکس اجرای برج میلاد (55)

آموزش تری دی مکس اجرای برج گرکین (44)

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان گلستان (120)

آموزش تری دی مکس اجرای موزه گوگنهایم بیلبائو (174)

آموزش تری دی مکس اجرای پردیس سینمایی ملت (44)